Rozvoz výrobků na paletách

Dovoz výrobků na paletách zabezpečujeme vozidly vybavenými hydraulickou plošinou umožňující vykládku palet.

 

Rozvoz volně ložených výrobků

Pro rozvoz volně ložených výrobků poskytujeme vozidla vybavená kontejnery, nebo návěsy walking floor.